Servicevoorwaarden voor online video-downloader

Welkom bij de online video-downloader

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Online video downloader, te vinden op https://online-videos-downloader.com/. Door deze website (online-videos-downloader.com) te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf de Online video-downloader niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina staan ​​vermeld. De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: ‘Klant’, ‘U’ en ‘Uw’ verwijst naar u, de persoon die op deze website inlogt en voldoet aan het Bedrijf. s algemene voorwaarden. “Het Bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar ons Bedrijf. ‘Partij’, ‘Partijen’ of ‘Ons’ verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze hulp aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot het verstrekken van de diensten van het Bedrijf. vermelde diensten, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud,

Koekjes

Wij maken gebruik van cookies. Door de Online video-downloader te openen, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van online-videos-downloader.com. De meeste interactieve websites maken gebruik van cookies, zodat wij bij elk bezoek de gebruikersgegevens kunnen ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het voor mensen gemakkelijker te maken onze website te bezoeken. Sommige van onze aangesloten/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten online-videos-downloader.com en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op de Online video-downloader. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt hiertoe toegang krijgen via de video-downloader Online Free voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd. Je moet niet: Deze Overeenkomst gaat in op de datum hiervan. Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om op bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. online-videos-downloader.com filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt reacties niet voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van online-videos-downloader.com, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is online-videos-downloader.com niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of verschijning van de reacties op deze website. online-videos-downloader.com behoudt zich het recht voor om alle reacties te controleren en alle reacties te verwijderen die als ongepast of aanstootgevend kunnen worden beschouwd of die een schending van deze Algemene Voorwaarden veroorzaken. U garandeert en vertegenwoordigt dat: Hierbij verleent u online-videos-downloader.com een ​​niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken: Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij. We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren: We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons ​​niet in een ongunstige positie zou brengen voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons uit de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van online-videos-downloader.com; en (d) de link bevindt zich in de context van algemene informatie over bronnen. Deze organisaties kunnen naar onze startpagina linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij. Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar online-videos-downloader.com. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u wilt verwijzen koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie. Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken: Het gebruik van het logo van online-videos-downloader.com of ander artwork is niet toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

kaders

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden ingediend. Op geen enkele website mogen link(s) verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op de rechten van derden, deze anderszins schenden of de inbreuk of andere schending ervan bepleiten.

Uw privacy

Lees het privacybeleid

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het bijbehorende beleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om dat te doen of om rechtstreeks op u te reageren. Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet; noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

Vrijwaring

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal: De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer worden uiteengezet: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, uit onrechtmatige daad en wegens schending van wettelijke verplichtingen. Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.